Algemene Voorwaarden - SOS Tattoo
Laatst bijgewerkt: januari 2024

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Welkom bij de SOS Tattoo webshop! Voordat je van onze fantastische producten gaat genieten, vragen we je vriendelijk om onze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van onze website en producten, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring door SOS Tattoo. In het geval van goedkeuring blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.
1.3 Alle rechten en aanspraken die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, evenals uit eventuele aanvullende overeenkomsten ten behoeve van SOS Tattoo, gelden in gelijke mate voor door SOS Tattoo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van SOS Tattoo zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 SOS Tattoo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, met name wanneer dit op basis van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand na de acceptatie van uw bestelling door SOS Tattoo. SOS Tattoo behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of specifieke voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij expliciet anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal SOS Tattoo dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling mededelen.
2.4 We doen ons best om accurate productinformatie te verstrekken, maar kunnen niet garanderen dat kleuren op je scherm precies overeenkomen met de werkelijkheid.


Artikel 3. Afkoelingsperiode
3.1 Gezien de persoonlijke aard van onze tattoos, kunnen we geen retouren accepteren.
3.2 Verdere details over de retourprocedure en de voorwaarden voor retournering zijn te vinden in artikel 7.


Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De op de website van SOS Tattoo vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in euro's. Deze prijzen zijn inclusief BTW, belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Bestellingen onder rembours zijn niet mogelijk.
4.3 SOS Tattoo zal de goederen pas leveren nadat de betaling is ontvangen.
4.4 Betalingen worden veilig verwerkt via onze geautoriseerde betaalpartners.

Artikel 5. Gegevens
5.1 Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gegevens, waaronder uw e-mailadres, adres en bankrekening, volledig, correct en actueel zijn bij SOS Tattoo. Het is ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de gegevens voor de persoonlijke, tijdelijke tattoo goed zijn ingevuld waaronder het telefoonnummer en de eventuele extra regel.
5.2 U bevestigt tevens dat u op wettige wijze gerechtigd bent om gebruik te maken van de website van SOS Tattoo.

Artikel 6. Levering
6.1 Bij SOS Tattoo wordt uw bestelling afgeleverd op het opgegeven thuisadres, tenzij u aangeeft dat de bestelling op een ander adres moet worden bezorgd. We streven ernaar om de goederen binnen 24-48 uur na het plaatsen van de bestelling te verzenden. Mocht het verwerken van de bestelling meer tijd in beslag nemen, dan nemen we contact met u op om de levertijd te bespreken.
6.2 De door SOS Tattoo aangegeven levertijden zijn indicatief. Het overschrijden van een leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
6.3 Het is uw verplichting om de gekochte zaken op het moment van terbeschikkingstelling af te nemen. Als u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die nodig zijn voor de levering, worden de producten die bestemd zijn voor levering opgeslagen voor uw rekening en risico.
6.4 Als u een onjuist adres opgeeft voor de levering, zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. SOS Tattoo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het terughalen van de goederen en/of eventuele restitutie van de goederen als deze worden afgeleverd op een verkeerd opgegeven afleveradres.
6.5 In geval van overmacht zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet kunnen leveren van producten. 


Artikel 7. Retourneren van goederen
7.1 Houd er rekening mee dat op maat gemaakte tattoos niet geretourneerd kunnen worden en niet in aanmerking komen voor terugbetaling.


Artikel 8. Eigendom
SOS Tattoo behoudt de volledige eigendom van de geleverde goederen totdat de volledige koopprijs is voldaan.


Artikel 9. Rechten van intellectuele en industriële eigendom
9.1 U bent verplicht om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die betrekking hebben op de door SOS Tattoo geleverde producten volledig en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Alle inhoud op onze website is eigendom van SOS Tattoo en mag niet zonder toestemming worden gereproduceerd.
9.3 Het volledige beleid met betrekking tot intellectueel eigendom is te vinden in de 'Disclaimer' op elke pagina van de SOS Tattoo website.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 U bent verplicht om bij ontvangst te controleren of de producten voldoen aan de overeenkomst.
10.2 Als dit niet het geval is, dient u SOS Tattoo hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontvangst op de hoogte te stellen, via e-mail (info@sostattoo.nl).
10.3 Het volledige beleid met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid door het gebruik van de SOS Tattoo-website is te vinden in de 'Disclaimer' op elke pagina van de SOS Tattoo-website.


Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1 Indien u klachten heeft over de door SOS Tattoo geleverde artikelen en/of diensten, horen wij dit graag. SOS Tattoo streeft naar tevreden klanten en zal al het mogelijke doen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden aan SOS Tattoo per e-mail (info@SOSTattoo.nl). U ontvangt doorgaans binnen twee (2) werkdagen, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen een reactie.
11.2 Geschillen worden bij voorkeur opgelost door middel van overleg.

Artikel 12. Bestellingen & Communicatie
Voor eventuele vertragingen, misverstanden of onjuiste overdracht van bestelgegevens en communicatie als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en SOS Tattoo, alsook tussen SOS Tattoo en derden, met betrekking tot de relatie tussen u en SOS Tattoo, is SOS Tattoo niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door SOS Tattoo.

Artikel 13. Privacy en Persoonsgegevens
13.1 SOS Tattoo zal nooit (!) persoonlijke gegevens van klanten (zoals naam, adres, e-mail, aankoopgedrag, etc.) aan derden verstrekken of verkopen.
13.2 Het volledige privacybeleid van SOS Tattoo is te vinden op elke pagina van de SOS Tattoo-website,.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle voorwaarden, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Dank u wel voor het lezen en begrijpen van onze algemene voorwaarden.
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via info@sostattoo.nl.
Veel plezier met uw SOS Tattoos!
Deze website is eigendom van SOS Tattoo
Contactgegevens

Adres van de maatschappelijke zetel:
SOS Tattoo
Telefoon: +30 6 23 53 94 88
E-mail: info@sostattoo.nl